Wysyłki i Zwrot y

Poniżej znaj dziecie odpowiedzi na wszelkie pyt ania dot yczące Pure Green Coffee i naszych produkt ów, j eśli j ednak macie pyt ania, na kt óre nie znaleźliście t ut aj odpowiedzi, napiszcie do nas na adres [email protected] odpowiemy naj szybciej j ak t o t ylko możliwe Koszt y dost awy
Poniżej znaj duj ą się szczegóły dot yczące koszt ów dost aw.


Koszt y dost awy

Klienci z UK

USŁUGA CENA INFORMACJE
Kurier 48h
36.67 zł
3-6 dni roboczych od dnia zamówienia

Klienci z Polski

USŁUGA CENA INFORMACJE
Kurier 48h
12 zł (ponad 150zl GRATIS)
1-2 dni roboczych od dnia zamówienia

Klienci z EU

* *uwaga* * niektóre zamówienia mogą być zbyt ciężkie/ duże i nie będziemożliwości wysłania ich pocztą, w takich wypadkach dokonujemy wyceny w firmie kurierskie
USŁUGA CENA INFORMACJE
Kurier (EU)
43 zł
8-10 dni roboczych od dnia zamówienia

Klienci międzynarodowi

* *uwaga* * niektóre zamówienia mogą być zbyt ciężkie/ duże i nie będziemożliwości wysłania ich pocztą, w takich wypadkach dokonujemy wyceny w firmie kurierskie
USŁUGA CENA INFORMACJE
Mail tracked International 55.80 zł 2 – 3 2-3 tygodnie od dnia zamówienia

 


Wysyłka na cały świat

Koszt y wysyłki oraz czas dost awy mogą się różnić w zależności od miej sca dost arczenia produkt ów. Dokładamy j ednak wszelkich st arań, aby wszyst kie przesyłki było got owe do wysyłki w ciągu dwóch dni. Dokładne koszt y przesyłek i t erminy dost aw znaj duj ą się na st ronie www Pure Green Coffee.


Co się dziej e po złożeniu zamówienia?

Ot rzymasz e-mail pot wierdzaj ący zamówienie. Jeśli pot wierdzenie nie dot rze prosimy o kont akt pod adresem [email protected] Odpowiemy w ciągu 48 godzin, choć zazwyczaj zaj muj e nam t o o wiele mniej czasu.


Czy mogę odwołać zamówienie j eśli zmienię zdanie?

Jeśli chcesz odwołać zamówienie prosimy o kont akt pod adresem [email protected] Jeśli zamówienie nie zost ało wysłane będziemy w st anie j e odwołać i zwrócić pełną kwot ę na kart ę, z kt órej zost ała dokonana płat ność

Zwrot y

Jeśli chcesz zwrócić zamówienie możesz t o zrobić w ciągu 14 dni od dat y ot rzymania przesyłki. Produkt musi znaj dować się w nienaruszonym st anie, nie przyj muj emy zwrot ów otwart ych produkt ów i nie zwracamy pieniędzy za przesyłkę. W ciągu 14 dni zwrócimy koszt zakupu na kart ę, z kt órej pobraliśmy pierwot ną kwot ę.