Terms and Conditions

Regulamin firmy Pure Green Coffee

Przed wejściem na naszą stronę lub rozpoczęciem korzystania z niej prosimy o uważne przeczytanie Warunków Umowy. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części strony internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków.

Zasady i warunki
Ta strona jest obsługiwana przez Pure Green Coffee Company Ltd. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do Pure Green Coffee Company Ltd., która jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Pure Green Coffee Company Ltd. oferuje niniejszą stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem, że akceptujesz wszystkie warunki, zasady i uwagi tutaj podane.
Odwiedzając naszą stronę internetową i/lub kupując coś od nas, angażują się Państwo w nasz „Produkt” i wyrażają zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Produktu
Nasze produkty są wykonane z naturalnych składników, jednak przed zastosowaniem któregokolwiek z naszych produktów lub rozpoczęciem ćwiczeń z naszym programem FIT, należy skonsultować się z lekarzem:
cierpisz na określony stan chorobowy lub przyjmujesz leki; jesteś w ciąży lub karmiąca piersią.  Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, zwróć się o zgodę rodziców na stosowanie tego produktu.

Polityka prywatności
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności
Zobowiązujesz się nie powielać, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Produktu, nie korzystać z Produktu, nie uzyskiwać dostępu do Produktu ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Rezygnacja
Jeśli chcesz anulować zamówienie, musisz natychmiast złożyć anulowanie zamówienia, wysyłając e-mail na adres office@puregreen.coffee z nagłówkiem tematu „Anuluj zamówienie # numer zamówienia”. Wszystkie zamówienia wysyłamy w ciągu jednego dnia roboczego. W związku z tym, jeśli prośby o anulowanie zamówienia wpłyną później niż 2 godziny po jego złożeniu, nie będziemy w stanie zwrócić kosztów zakupu.
Mają Państwo jednak prawo do zwrotu towaru zgodnie z poniższą sekcją dotyczącą zwrotów.

Zwroty
Użytkownik może zwrócić każdy produkt w ciągu 14 dni. Aby kwalifikować się do zwrotu, produkt musi być nieużywany i w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Musi on również znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Użytkownik będzie odpowiedzialny za opłacenie własnych kosztów wysyłki w przypadku zwrotu produktu. Wszelkie związane z tym koszty wysyłki lub opłaty nie podlegają zwrotowi. Jeśli przyznano Ci bezpłatną opcję wysyłki, koszty takiej opcji w wysokości £8, zostaną odliczone od kwoty oryginalnego zamówienia przy zwrocie kosztów.

Do realizacji zwrotu wymagany jest paragon (potwierdzenie zamówienia) lub dowód zakupu.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z jakiegokolwiek powodu w dowolnym czasie (w szczególności z powodu braku zapasów).
Ceny naszych Produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, ograniczenia lub zaprzestania sprzedaży naszych Produktów (lub jakiejkolwiek ich części lub treści) dowolnej osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji, w szczególności ze względu na problemy z dostawą. Jeśli nastąpi to po złożeniu zamówienia, poinformujemy o tym niezwłocznie.
Nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości składników, które powinny pomóc w utracie wagi i detoksykacji organizmu, jednak nie możemy zagwarantować, że jakość naszych produktów, spełni Twoje oczekiwania.
W żadnym wypadku Pure Green Coffee Company Ltd, jej właściciele lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utratę zysków, utratę przychodów, utratę oszczędności, utratę danych, koszty odtworzenia lub inne podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z korzystania przez użytkownika z usługi lub produktów nabytych za jej pośrednictwem, lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez użytkownika z usługi lub produktu, w tym, ale nie wyłącznie, z jakichkolwiek błędów lub pominięć w jakichkolwiek treściach, lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktu) zamieszczonych, przekazanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli zostały poinformowane o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.
***
Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, oświadczasz, że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej strony przez osoby pozostające na Twoim utrzymaniu.
Nie wolno Ci używać naszych Produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani też w trakcie korzystania z Produktów nie wolno Ci naruszać żadnych przepisów prawa obowiązującego w Twojej jurysdykcji (w tym, ale nie wyłącznie, praw autorskich).
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia naszych usług.
Pytania dotyczące Warunków należy kierować do nas na adres office@puregreen.coffee.

Przewiń do góry