Regulamin Pure Green Coffee Company

Przed wejściem na naszą stronę lub korzystaniem z niej przeczytaj uważnie Regulamin. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

Regulamin

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Pure Green Coffee Company Ltd.

W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się do Pure Green Coffee Company Ltd.

Pure Green Coffee Company Ltd obsługuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika. Korzystając ze strony wymagana jest  Twoja akceptacja wszystkich warunków, zasad i powiadomień podanych tutaj.

Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w nasz „Produkt” i akceptujesz poniższy regulamin („Regulamin”).

Przed użyciem produktu

Nasze Produkty są wykonane z naturalnych składników, jednak przed skorzystaniem z któregokolwiek z naszych Produktów lub rozpoczęciem ćwiczeń z naszym programem FIT, skonsultuj się z lekarzem w przypadku: choroby lub przyjmowania leków; ciąży lub karmienia piersią. Jeśli masz mniej niż 18 lat, uzyskaj zgodę rodziców na korzystanie z tego produktu.

Polityka prywatności

Zapoznaj się z sekcją Polityka prywatności

Zobowiązujesz się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Produktu, zaniechać użytkowania Produktu ani nie korzystać z dostępu do Produktu ani żadnego kontaktu ze strony internetowej za pośrednictwem, której usługa jest świadczona, bez naszej pisemnej zgody.

Unieważnienie
Jeśli chcesz anulować zamówienie, musisz natychmiast złożyć rezygnację z zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] z nagłówkiem tematu „Anulowanie zamówienia #numer zamówienia”. Wszystkie zamówienia wysyłamy w ciągu jednego dnia roboczego. W związku z tym, jeśli prośby o anulowanie wpłyną ponad 2 godziny po złożeniu zamówienia, nie będziemy mogli zwrócić kosztów zakupu.

Jednakże, masz prawo zwrócić nam towar zgodnie z poniższą sekcją Zwroty.

 

Zwroty
Możesz zwrócić każdy produkt w ciągu 14 dni. Przedmiot, aby kwalifikował się do zwrotu,  musi być nieużywany i w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Musi też znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Będziesz odpowiedzialny za opłacenie własnych kosztów wysyłki za zwrot przedmiotu. Wszelkie związane z tym koszty wysyłki lub opłaty nie podlegają zwrotowi. Jeśli otrzymasz opcję bezpłatnej wysyłki, koszty takiej opcji w wysokości 8 funtów zostaną odliczone od kwoty pierwotnego zamówienia w przypadku zwrotu.

 

Potrzebujemy potwierdzenia odbioru (potwierdzenia zamówienia) lub dowodu zakupu, aby dopełnić procedurę zwrotu

 

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu, w dowolnym momencie (w szczególności z powodu braku zapasów).

Ceny naszego Produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, ograniczania lub zaprzestania sprzedaży naszych Produktów (lub jakiejkolwiek ich części) jakiejkolwiek osobie, do jakiegokolwiek regionu geograficznego lub jurysdykcji, w szczególności z powodu problemów z dostawą. Jeśli tak się stanie po złożeniu zamówienia, poinformujemy Cię o tym natychmiast.

Nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości składnika, który powinien pomóc

w utracie wagi oraz detoksykacji organizmu, jednak nie możemy zagwarantować, że jakość naszych produktów spełni Twoje oczekiwania.

W żadnym przypadku Pure Green Coffee Company Ltd, jej właściciele lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub skutkowe szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym nieograniczone utraty zysku, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub podobne szkody, na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności ścisłej lub innej, wynikające z korzystania z dowolnej usługi lub produktów nabytych w ramach korzystania z usługi lub jakiegokolwiek innego roszczenia związanego w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub jakiegokolwiek produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakiejkolwiek treści (lub produktu) publikowanej, przesyłanej lub w inny sposób udostępnianej za pośrednictwem usługi, nawet jeśli informacja o takim zagrożeniu zostanie zawarta. Ze względu na to, że niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

***

Wyrażając zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, oświadczasz, że osiągnąłeś pełnoletniość w swoim stanie lub prowincji zamieszkania oraz wyraziłeś zgodę na korzystanie z tej strony przez każdą z nieletnich osób pozostających pod Twoją opieką.

Użytkownik nie może używać naszych Produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub nieautoryzowanym celu, nie może też, w trakcie używania Produktów, naruszać żadnych przepisów obowiązujących w jurysdykcji użytkownika (w tym między innymi praw autorskich).

Naruszenie lub złamanie któregokolwiek z postanowień zawartych w Regulaminie spowoduje natychmiastowe zaprzestanie świadczenia naszych usług.

Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu proszę wysyłać na: [email protected]